مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

ترفند : استفاده از Regex در محیط برنامه نویسی


کاشی زاده  4 سال پیش  4 سال پیش
0
3
14

با استفاده از Regex میخواهیم سرعت درج کد در محیط توسعه را افزایش دهیم.


گاهی اوقات مجبور هستید برای نوشتن کد مجموعه از کار ها را انجام دهید که بسیار طاقت فرساست.
با استفاده از Regex در محیط IntelliJ IDEA می خواهیم سرعت درج کد را بالا ببریم . این روش در قسمت مختلف کد نویسی کمک زیادی به شما خواهد کرد.


اسنیپ
SQLRequest+
length : 0 words : 0 lines : 0