مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


کشتن ( kill کردن ) یک پروسس در لینوکس
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
1
3

1- شماره پروسس مورد نظر را از طریق آموزش این اسنیپ بدست آورید.
2- کافیست شماره پروسس را به دستور زیر ارسال کنید. فرض کنیم شماره پروسس 1032 باشد، می نویسیم:

kill -9 1032

اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0