مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


نصب nginx در Ubuntu
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
1
6

برای اجرای دستورات بدون محدودیت این اسنیپ را بخوانید.

1- دستور زیر را اجرا کنید:

apt-get install nginx -y

2- پس از اتمام نصب ، آدرس IP سرور خود را داخل Browser بزنید و باید تصویر زیر را مشاهده کنید. اگر چنین نشد، باید nginx را در firewall ـی که نصب کرده اید تنظیم کنید که طبیعتاً جزء پیش فرض نیست و بسته به فایروالی که خودتان نصب کرده اید باید تنظیمات لازم را اعمال کنید.


اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0