مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


نصب و آپدیت کردن Perl در Ubuntu
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
1
3

برای نصب کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

apt-get install -y perl

و برای آپدیت کافیست دستور زیر را اجرا کنید:

perl -MCPAN -e 'upgrade'

اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0