مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


رفع خطای registery.rb در نصب SASS
وحید گروسی  2 سال پیش  2 سال پیش
0
0
1

بعد نیم ساعت جستجو پیداش کردم :).


خط 70 از فایل را که به صورت زیر است :
LOCALE = Encoding.find(Encoding.locale_charmap)
را به
LOCALE = Encoding::UTF_8
تغییر دهید


اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0