مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

ساخت Notification ساده

libcode  3 سال پیش  3 سال پیش
0
1
4

بسیار ساده است و هیچ نیازی به هیچ گونه مجوزی از سوی کاربر ندارد.
می توان یا استفاده از AlarmManager آنرا در بازه های زمانی مختلف بروزرسانی کرد.
ساخت PendigIntent و توضیح کاربرد آن.


برای ساخت ابتدا یک Context ایجاد میکنیم که از نوع اپلیکیشن باشد.
بعد به دو نوع CharSequence که یکی برای تیتر و دیگری برای پیغام میباشد.
قدم بعدی ساخت NotificationManager هست که به صورت زیر تعریف می شود و به وسیله ی Context سرویس را دریافت می کنیم.
برای قرار دادن آیکون می توان آنرا در یک متغیر از جنس int تعریف کرد.
برای به وجود اوردن یک Notification یک متغیر از جنس کلاس Notification میسازیم.
و در قسمت new Notification در قسمت اول آیکون مورد نظر و در قسمت دوم (به محض رسیدن Notification شما به صفحه ی بالایی ظاهر میشود) و میتوان آنرا نام نرم افزار قرار
داد و در قسمت سوم زمان به وجود امدن آن Notification است.
بعد به یک Intent نیاز هست که به خود کلاس اشاره کند.
قدم بعدی ساخت PendingIntent هست.
PendingIntent ترکیبی از درخواست عملیات (اجرای اکتیویتی،سرویس یا ارسال یک broadcast)،جزییات عملیات(در قالب یک intent) و یک context است.
همچنین PendingIntent دارای flag هایی است که عملکرد آنرا بسته به اینکه نمونه ای از آن pendingintent از قبل وجود داشته یا خیر،کنترل می کند.
نقش context در ساختار PendingIntent یک نقش امنیتی است به این معنی که اندروید فقط با مجموعه مجوزهای امنیتی همان context اقدام به اعمال pendingintent می کند.
در نتیجه یک pendingintent نمی تواند در خواست دسترسی به سطوح امنیتی را داشته باشد که context آن فاقد مجوز لازم است.
با ارسال یک pendingintent به یک برنامه کاربردی دیگر،شما به آن برنامه حق استفاده از مجوزهای برنامه خود را اعطا می کنید.
(برعکس intent ها که برنامه مقصد اگر بخواهد عملیاتی را انجام دهد با استفاده از مجوزهای خود اقدام خواهد کرد)بنابراین در هنگام استفاده از آن باید کاملا احتیاط کرد تا ناخواسته این مجوزها به برنامه دیگری اعطا نشود(مثلا نام مولفه مقصد در صورت امکان صریحا ذکر شود).
بعد به متغیر notification خود درخواست تغییر آخرین اطلاعات را میدهیم که در قسمت اول context اپلیکیشن را میدهیم و در قسمت دوم عنوان و در قسمت سوم پیغام مورد نظر
و در قسمت چهارم PendingIntent ساخته شده را میدهیم.
و در آخر به notificationManager خود خبر میدهیم که id نوتیفیکیشن ما چیست و متغیر notification خود را به آن میدهیم.
می توانید یا استفاده از AlarmManager آنرا در بازه های زمانی مختلف بروزرسانی کرد.


اسنیپ
کلاس+
length : 0 words : 0 lines : 0