مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

نصب و راه اندازی Babel (babeljs)

کاشی زاده  3 سال پیش  3 سال پیش
0
1
1

Babel کامپایلری متن باز برای Javascript است.

یکی از کاربرد های Babel تبدیل کد های ECMAScript 6 را به نسخه ECMAScript 5 تبدیل کنید تا کد شما با همه مرورگر ها سازگاری داشته باشد.

برای نصب Babel می توانید از این لینک استفاده کنید، در اینجا ما روش نصب Babel برای استفاده در Grunt را بررسی می کنیم.

1-با استفاده از دستور زیر Babel و ابزار های مورد نیاز را نصب کنید.

npm install --save-dev grunt-babel babel-preset-env

2-تنظیمات زیر را در فایل Gruntfile.js در بخش grunt.initConfig اضافه کنید.

babel: {
 options: {
  sourceMap: false,
   presets: ['env']
 },
 convert: {
  expand: true,
   src: [
   'project/**/*.es6'
  ],
   ext: '.js'
 }
},

3-با اجرای دستور زیر در Command Line با استفاده از Babel فایل های javascript را کامپایل کنید.

grunt babel:convert

نکته : از آنجا که قصد تبدیل فایل های ECMAScript 6 را داریم من مدنظر دارم برای تفکیک این فایل ها از فرمت es6 استفاده کنم. این موضوع سلیقه ای است.