مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Custom Rating Bar

libcode  3 سال پیش  3 سال پیش
0
1
1

فقط کافیست که کد های زیر را در فایل های مخصوص قرار دهید.


ابتدا چند تا عکس ستاره که یکی نصفه و یکی تمام خالی و دیگری تمام پر را دانلود و در Resource خود قرار دهید.
سپس کد های attr را در پوشه value قرار دهید در فایل xml با نام attr قرار دهید.
برای استفاده کردن باید در پروژه ی خود از لایبرری android-support v4 استفاده کنید.
و در نهایت کلاس CustomRatingBar را کپی کنید.
ستاره پر را در فیلد starOnResource مقدار دهی کنید.
ستاره تمام خالی را در فیلد starOffResource مقدار دهی کنید.
و در نهایت در فیلد starHalfResource ستاره نصفه را قرار دهید.


اسنیپ
CustomRatingBarattr+
length : 0 words : 0 lines : 0