پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

تبدیل کردن فایل ویدئو به png انیمیت شده
uncocoder  9 ماه پیش
0
1
11

  • با پارامتر setpts=0.5*PTS سرعت ویدئو در خروجی دو برابر می شود.
  • با پارامتر -plays 0 لوپ بینهایت اجرا می شود.

اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0