پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

اشتراک گذاری فایل APK یک برنامه
هادی  8 ماه پیش  8 ماه پیش
0
4
8

برای اشتراک فایل APK برنامه خود یا سایر برنامه‌ها می‌توانید از تابع زیر استفاده کنید. این تابع برای API 24 به بالا که با خطای exposed مواجه میشده نیز بهینه شده است.اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0