پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Fullscreen App Kotlin
وحید گروسی  7 ماه پیش  7 ماه پیش
0
1
0

برای فول اسکرین کردن از کد زیر استفاده کنیم


اسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0