ثبت نام وبینار شماره 5 با موضوع «ساخت رزومه و ارتباط موثر در مصاحبه»  اطلاعات بیشتر پیش فروش آموزش «توسعه Kotlin» آغاز شد  اطلاعات بیشتر سرویس «مقاله» به صورت رایگان عرضه شد  اطلاعات بیشتر ساعات آموزش بازی سازی به 37 ساعت افزایش یافت  اطلاعات بیشتر بیش از 4 ساعت به پکیج «توسعه وب بر پایه LAMP» اضافه شد فایل دانلودی وبینار چهارم عرضه شد  اطلاعات بیشتر 5 ویدئو اول پروژه نقطه بازی، به رایگان قابل دانلود و مطالعه می باشد  اطلاعات بیشتر فریم ورک uncox بهینه شد و سرعت سایت حدوداً 20 برابر شد اخبار تک خطی uncox ، بهتر از هر چیز عمل خواهد کرد  اطلاعات بیشتر سرویس پشتیبانی ریموت عرضه شد  اطلاعات بیشتر شرکت در وبینار بهتر از خرید نسخه دانلودی آن است  اطلاعات بیشتر 
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

کلاس دریافت تمامی پیامک ها
وحید گروسی  2 ماه پیش  2 ماه پیش
0
0
0

Available columns: [_id, thread_id, address, person, date, date_sent, protocol, read, status, type, reply_path_present, subject, body, service_center, locked, error_code, sub_id, creator, seen, deletable, sim_slot, sim_imsi, hidden, group_id, group_type, delivery_date, app_id, msg_id, callback_number, reserved, pri, teleservice_id, link_url, svc_cmd, svc_cmd_content, roam_pending, spam_report, secret_mode, safe_message, favorite, d_rpt_cnt, using_mode, from_address, announcements_subtype, announcements_scenario_id, device_name]


اسنیپ
MainACtivity.kt+
length : 0 words : 0 lines : 0