افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

حفظ xml برای گوشیهای فارسی

HamidDev  1 سال پیش  1 ماه پیش
0
0
1

برای حفظ چپ به راست یا راست به چپ در گوشیها 2 راه ساده وجود دارد : 1- افزودن خط کد مروبطه در قسمت AndroidManifest که در اینصورت برای تمام برنامه اعمال میشود 2- افزودن خط کد مربوطه به xml مورد نظر.


اسنیپ
activity.xmlAndroidManifest+
length : 0 words : 0 lines : 0