مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


ساده ترین شکل تعریف یک Fragment
Milad  3 ماه پیش  3 ماه پیش
0
0
0

  • چنانچه بخواهیم به View های داخل rootview دسترسی پیدا کنیم می توانیم از rootview.findViewById طبق شیوه مرسوم در activity ها استفاده کنیم.
  • برای حل مشکل شناسایی نشدن Fragment در داخل xml designer می توانیم مقداری به این شکل برای Fragment تعریف کنیم:
tools:layout="@layout/fragment_sample"

این اسنیپ غیر رایگان است و شما اجازه مشاهده جزئیات آن را ندارید.