مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

ساخت ListView به ساده ترین حالت ممکن!

Matinmmt  1 سال پیش  1 سال پیش
0
0
1

ساخت یک لیست ویو ساده به آسان ترین روش...اسنیپ
MainActivity+
length : 0 words : 0 lines : 0