مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

گرفتن MP3 از Assets و ارسال اون به برنامه های مختلف با Intent

HamidDev  1 ماه پیش  1 ماه پیش
0
0
0

ما فایل MP3 رو از درون فایلهای برنامه میگیریم و توسط Intent ارسالش میکنیماسنیپ
source+
length : 0 words : 0 lines : 0