مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

کپی کردن دیتابیس از پوشه ی assets به حافظه ی داخلی

HamidDev  2 هفته پیش
0
0
0

با این یک متد میتونید به راحتی دیتابیس یا هرچیز دیگری رو از درون پوشه ی assets به حافظه ی داخلی انتقال دهید.


توجه : فایل شما باید درون پوشه ی assets قرار بگیرید. اگر این پوشه را موجود ندارید ، آن را در کنار پوشه ی res ایجاد کنید. مهم: توجه کنید که درون پوشه ی res این فایل را ایجاد نکنید ، بلکه جایگاه این پوشه ، در کنار پوشه ی res میباشد. یعنی در پوشه ی main این متد فایلی بنام db.db را از درون پوشه ی assets کپی کرده و به درون DIR_APP میریزد. کانست DIR_APP ، مسیر اصلی حافظه ی داخلی میباشد. میتوانید بوسیله ی یک اسلش و تعیین یک نام برای آن ، بجای انتقال به فضای روت حافظه ی داخلی ، به پوشه ی خودتان منتقلش کنید. البته برای این کار نیاز است تا ابتدا پوشه ی خود را ایجاد کنید سپس این تد را فراخوانی کنید.


اسنیپ
Copy Database MethodMainActivity.javaMake Directory+
length : 0 words : 0 lines : 0