مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


رنگ های استاندارد قابل تعریف در colors.xml
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
10
29

برای سادگی استفاده از رنگ های استاندارد می توانیم آنها را داخل فایل colors.xml تعریف کنیم.


در زیر سه ورژن

  • رنگ های ابتدایی
  • رنگ های پیشرفته
  • طیف رنگ
    درج شده

این اسنیپ غیر رایگان است و شما اجازه مشاهده جزئیات آن را ندارید.