مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

Intent در Kotlin
وحید گروسی  2 سال پیش  2 سال پیش
0
0
2

Intent در Kotlin


با قطعه کد زیر میتونیم مقداری رو از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگری انتقال بدیم


اسنیپ
sourcesource+
length : 0 words : 0 lines : 0