افزایش قیمت آموزشها به بیش از 2 برابرقیمت فعلی         بزودی 
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

NavigationView-NavigationDrawer

mooo0h  1 سال پیش  1 سال پیش
0
1
2

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)اسنیپ
MainActivity.ktnavigation_main.xmlnavigation_header.xmlnavigation_item+
length : 0 words : 0 lines : 0