پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی

NavigationView-NavigationDrawer
mooo0h  3 ماه پیش  1 هفته پیش
0
1
1

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)اسنیپ
MainActivity.ktnavigation_main.xmlnavigation_header.xmlnavigation_item+
length : 0 words : 0 lines : 0