بروز خطا
بازدید ها
نام و نام خانوادگی : محمد رضا
نام نمایشی : mooo0h
تعداد اسنیپ : 7

اسنیپ ها (7)
اشتراک ها (0)
  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات

SharedPreferences

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.

48
3

 8 ماه پیش
MySingleton For Volley

کلاس سینگلتون برای کتابخانه والی

43
1

 9 ماه پیش
Email Controler

اعتبار سنجي ايميل-

32
2

 9 ماه پیش
NavigationView-NavigationDrawer

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)

53
2

 9 ماه پیش  6 ماه پیش
class ImageGallery

کلاس آوردن تصویر داخل پروژه

24
1

 9 ماه پیش
MobileNumber Control

-اعتبار سنجي موبايل-

38
2

 9 ماه پیش  9 ماه پیش
class RuntimePermissionsActivity

class RuntimePermissionsActivity

15
1

 9 ماه پیش  9 ماه پیش