بروز خطا
بازدید ها
نام و نام خانوادگی : محمد رضا
نام نمایشی : mooo0h
تعداد اسنیپ : 7

اسنیپ ها (7)
اشتراک ها (0)
  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات

SharedPreferences

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.

73
4

 2 سال پیش
MySingleton For Volley

کلاس سینگلتون برای کتابخانه والی

51
2

 2 سال پیش
Email Controler

اعتبار سنجي ايميل-

44
2

 2 سال پیش
NavigationView-NavigationDrawer

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)

77
2

 2 سال پیش  2 سال پیش
class ImageGallery

کلاس آوردن تصویر داخل پروژه

35
1

 2 سال پیش
MobileNumber Control

-اعتبار سنجي موبايل-

48
2

 2 سال پیش  2 سال پیش
class RuntimePermissionsActivity

class RuntimePermissionsActivity

27
1

 2 سال پیش  2 سال پیش