بروز خطا
بازدید ها
نام و نام خانوادگی : محمد رضا
نام نمایشی : mooo0h
تعداد اسنیپ : 7

اسنیپ ها (7)
اشتراک ها (0)
  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات

SharedPreferences

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.

55
3

 1 سال پیش
MySingleton For Volley

کلاس سینگلتون برای کتابخانه والی

45
1

 1 سال پیش
Email Controler

اعتبار سنجي ايميل-

36
2

 1 سال پیش
NavigationView-NavigationDrawer

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)

62
2

 1 سال پیش  11 ماه پیش
class ImageGallery

کلاس آوردن تصویر داخل پروژه

28
1

 1 سال پیش
MobileNumber Control

-اعتبار سنجي موبايل-

42
2

 1 سال پیش  1 سال پیش
class RuntimePermissionsActivity

class RuntimePermissionsActivity

23
1

 1 سال پیش  1 سال پیش