پیش فروش آموزش توسعه uncox Notify با Framework اختصاصی ( با کاتلین برای اندروید ) اطلاعات بیشتر
بروز خطا
بازدید ها
نام و نام خانوادگی : محمد رضا
نام نمایشی : mooo0h
تعداد اسنیپ : 7

اسنیپ ها (7)
اشتراک ها (0)
  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات

SharedPreferences

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.

42
3

 4 ماه پیش
MySingleton For Volley

کلاس سینگلتون برای کتابخانه والی

39
1

 4 ماه پیش
Email Controler

اعتبار سنجي ايميل-

26
1

 4 ماه پیش
NavigationView-NavigationDrawer

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)

43
2

 4 ماه پیش  2 ماه پیش
class ImageGallery

کلاس آوردن تصویر داخل پروژه

19
1

 4 ماه پیش
MobileNumber Control

-اعتبار سنجي موبايل-

31
2

 4 ماه پیش  4 ماه پیش
class RuntimePermissionsActivity

class RuntimePermissionsActivity

10
1

 4 ماه پیش  4 ماه پیش