آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر
مشکل عدم دسترسی خریداران پیشین به برخی آموزش ها برطرف شد
بروز خطا
بازدید ها
نام و نام خانوادگی : محمد رضا
نام نمایشی : mooo0h
تعداد اسنیپ : 7

اسنیپ ها (7)
اشتراک ها (0)
  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات

SharedPreferences

کلاس ذخیره سازی به صورت SharedPreferences جهت فراخوانی هر جایی که نیاز بود.

78
4

 4 سال پیش
MySingleton For Volley

کلاس سینگلتون برای کتابخانه والی

57
2

 4 سال پیش
Email Controler

اعتبار سنجي ايميل-

47
2

 4 سال پیش
NavigationView-NavigationDrawer

کدهای طراحی کامل منوی باز شو---بدنه اصلی منو --هدر منو--- آیتم های منو--- معرفی آن در اکتیویتی دلخواه (آکتیویتی اصلی است در این پروژه)

87
2

 4 سال پیش  4 سال پیش
class ImageGallery

کلاس آوردن تصویر داخل پروژه

42
1

 4 سال پیش
MobileNumber Control

-اعتبار سنجي موبايل-

50
2

 4 سال پیش  4 سال پیش
class RuntimePermissionsActivity

class RuntimePermissionsActivity

32
1

 4 سال پیش  4 سال پیش