مدیریت کاربران مشترک
بروز خطا
امتیازات دریافتی


حذف صدا از فایلهای mp4 با استفاده از Batch
uncocoder  2 سال پیش  2 سال پیش
0
3
7

برای اجرای این Batch به نرم افزار FFMPEG نیاز است و تمام کانال های صدا را از فایل ویدئویی MP4 حذف می کند.


  • نرم افزار Compile شده FFMPEG را می توانید از این لینک دانلود کنید.
  • مسیر فایل ffmpeg.exe را در متغیر FFMPEG وارد کنید.
  • برای تبدیل کافیست فایل mp4 مورد نظر خود را روی این فایل Batch بکشید ( Drag & Drop ).

اسنیپ
remove-audio.bat+
length : 0 words : 0 lines : 0