بروز خطا
بازدید ها

  • تاریخ بروزرسانی
  • تاریخ درج
  • تعداد بازدید
  • امتیازات
Mount VHD Disk Automatically

Batch File برای Attach کردن سریع VHD

41
4

 4 سال پیش  4 سال پیش
حذف صدا از فایلهای mp4 با استفاده از Batch

برای اجرای این Batch به نرم افزار FFMPEG نیاز است و تمام کانال های صدا را از فایل ویدئویی MP4 حذف می کند.

58
7

 4 سال پیش  4 سال پیش
فعال سازی مجدد Emulator ها در ADB

ممکن است دستگاه های مجازی از جمله MEmu ها، نیاز به اتصال مجدد به ADB داشته باشند. به استفاده از فایل Batch زیر در Windows می تونیم اتصال مجدد آنها را برقرار کنیم.

78
8

 4 سال پیش  4 سال پیش